Sporta lāzertaga čempionāts "Vasaras Kauss '17" - 1. posms

01.07.2017 00:00, POLIGON #1 - Sigulda

NOLIKUMS
Siguldas sporta un atpūtas komplekss organizē atklāto sporta lāzertaga turnīru, neatkarīgi no spēlētāju pieredzes un sagatavotības līmeņa, kura mērķis ir attīstīt sporta lāzertagu.
Mērķis un uzdevums
Mērķis: popularizēt lāzertagu kā veselīgu dzīves veidu un radīt priekšstatu par to kā starptautiski atzītu ekstrēmo sporta veidu. Veicināt lāzertaga spēli jauniešu vidū, kā aktīvu atpūtu, hobiju svaigā gaisā.
Uzdevums:
● Popularizēt lāzertagu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu;
● Pulcināt un saliedēt cilvēkus neatkarīgi no to vecuma, dzimuma un tautības;
● Veicināt komandas darba organizāciju;
● Uzlabot cilvēku fizisko un garīgo veselību.
Organizātori
SIA Poligon 1, Sigulda, Miera iela 15, info@poligon-1.lv, www.poligon-1.lv, tel.nr: +371 20207293.
Vieta un laiks
Datums: 2017. gada 1 - 2. jūlijs
Laiks: 10:00 – 20:00
Vieta: Sigulda, Miera iela 15, Sporta un Atpūtas komplekss “Poligon #1” teritorija.
Miera iela 15, Sigulda, Latvija LV-2150
Dalībnieki
● Sporta lāzertaga turnīrā piedalās dalībnieki no 9 gadu vecuma.
● Dalībnieki tiks sadalīti vecuma grupās: 9-10 gadi, 11-12 gadi, 13 – 15 gadi un 16+ vecuma grupās.
● Ja dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, organizatoram spēles dienā ir jāiesniedz pilngadīgas personas atļauja, ka nepilngadīgā persona var piedalīties spēlē.
Spēles norises kārtība
1. jūlijs turnīru izspēlē vecuma grupās: 9-10 gadi, 11-12 gadi
Turnīra dienas kārtība:
1.jūlijs:
10:00 - Dalībnieku reģistrēšana vecuma grupā 9 – 10 gadi
10:30 - Dalībnieku sanāksme un noteikumu izklāsts vecuma grupā 9 – 10 gadi
11:00 – Turnīra sākums
13:00 – Dalībnieku reģistrēšanās vecuma grupā 11-12 gadi
13:30 - Dalībnieku sanāksme un noteikumu izklāsts vecuma grupā 11 – 12 gadi
14:00 – Turnīra sākums
* Laiki var mainīties atkarībā no pieteikto komandu skaita!
2. jūlijs: turnīru izspēlē 13 – 15 gadi un 16+ vecuma grupās
10:00 - Dalībnieku reģistrēšana vecuma grupā 13 – 15 gadi
10:30 - Dalībnieku sanāksme un noteikumu izklāsts
11:00 – Turnīra sākums
13:00 - Dalībnieku reģistrēšana vecuma grupā 16+ gadi
13:30 - Dalībnieku sapulce un noteikumu izklāsts
14:00 – Turnīra sākums
* Laiki var mainīties atkarībā no pieteikto komandu skaita!
Komandas
Komandas sastāvs spēles laukumā – 5 cilvēki. Var pieteikt 2 rezerves spēlētājus.
Uz turnīru pieteiktās komandas sastāvs turnīra dienā kapteiņiem ir jāapstiprina reģistrācijā un katram dalībniekam jāparakstās par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu turnīra gaitā. Apstiprinātais sastāvs nedrīkst mainīties turnīra ietvaros. (izņēmums - ja spēlētājs ir guvis traumu, dēļ kuras nevar turpināt dalību turnīrā.)
Spēļu formāts:
● Scenārijs:Kontroles punktu ieņemšana
● Scenārija mērķis: Ieņemt un pēc iespējas ilgāk noturēt kontroles punktu savas komandas krāsā.
● Uzvaras nosacījumi: Uzvar tā komanda, kura ir ieņēmusi vairāk kontrolpunktus.
Spēļu arēnā atrodas divas komandas,kuras uzsāk spēli katra no savas starta bāzes.
Spēles ilgums: 6 - 10 minūtes
Vecuma grupas 9-10 gadi turnīru aizvada arēnā Lauks
Vecuma grupa 11 – 12 gadi turnīru aizvada arēnā Lauks
Vecuma grupa 13 – 15 gadi turnīru aizvada arēnā Lauks
Vecuma grupa 16+ turnīru aizvada arēnā Lauks
Ekipējums
Sacensību dienā organizatori nodrošina dalībniekus ar atbilstošu ekipējumu!
Ekipējumā ietilpst:
Ierocis AK-12 LT “PREDATOR” + galvassaite. Nepieciešamības gadijumā piedāvājam spēlētājiem ceļusargus, elkoņsargus un kombinezonus.
Spēlētāji var piedalīties arī ar saviem spēļu komplektiem (AK-12LT “Predator”, kas ražoti kompānijā Laserwar), tiem būs nepieciešams uzstādīt Poligon 1 iestatījumus.
Obligātās prasības
● Pārvietojoties arēnās - pievērsiet īpašu uzmanību jebkādiem šķēršļiem un nelīdzenumiem, lai negūtu traumas!
● Gadījumā, ja kāds no spēlētājiem ir guvis ievainojumus, nekavējoties ziņo instruktoram, kurš sniegs nepieciešamo palīdzību.
● Ja ierocis nešauj, vai ir radušās citas tehniskas kļūmes, uzreiz jāgriežas pie instruktora.
● Pildiet visus drošības noteikumus, instruktora norādes un prasības!
● Pārtraukumos starp spēlēm, akurāti novietojam ieroci, iepriekš, noņemot galvas apsēju un uzkarinot to uz ieroča stobra.
Protesti
● Turnīra laikā protesti netiek pieņemti.
● Turnīra tiesneša (instruktora) lēmums ir galējs un neapstrīdams.
Apbalvošana
Organizators SIA Poligon 1, 1. - 3. vietu ieguvējus katrā vecuma grupā.
Aizliegts
● Spēlēt alkohola vai narkotiko vielu reibumā!
● Tēmēt uz cilvēkiem ārpus spēļu arēnas.
● Iziet uz spēļu arēnas, kā arī pamest to bez instruktora atļaujas.
● Aizsegt sensorus, kas atrodās uz galvas apsēja
● Izslēgt un ieslēgt aprīkojumu. Bez instruktora palīdzības tas nav atļauts!
● Atrasties arēnā pēc virtuālās “nāves”!
● Aizliegts lietot necenzētus vārdus!
● Aizliegts pielietot fizisko spēku!
● Izmantot papildus aprīkojumu (papildus tēmēkļus, lukturīšus utt.)
● Spēles laikā izmantot paštaisītu aprīkojumu.
Dalības maksa
● Vecuma grupai 9-10 gadi ir 35 EUR no komandas (7 EUR/spēlētājs).
● Vecuma grupai 11-12 gadi ir 35 EUR no komandas (7 EUR/spēlētājs).
● Vecuma grupa 13-15 ir 60 EUR no komandas (12 EUR/spēlētājs).
● Vecuma grupai 16+ ir 75 EUR no komandas (15 EUR/spēlētājs).
UZMANĪBU!
Piesakot komandu līdz 9. jūnijam ir LĒTĀKA dalības maksa:
● Vecuma grupai 9-10 gadi ir 30 EUR no komandas.
● Vecums grupai 11-12 gadi ir 30 EUR no komandas
● Vecuma grupa 13-15 ir 50 EUR no komandas
● Vecuma grupai 16+ ir 60 EUR no komandas.
Dalības maksā tiek iekļauts organizatoru piedāvātais ekipējums, kā arī labierīcības, dušas telpas ar ģērbtuvēm.
Dalība var tikt apmaksāta iepriekš sūtot maksājuma veicēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi uz e-pastu turnirs@poligon-1.lv , pretī Jums tiks izsūtīts rēķins, kurš ir jāapmaksā līdz 29.jūnijam, kā rēķina apmaksas mērķi norādot komandas nosaukumu un rēķina numuru.
Apmaksa var tikt veikta arī kompānijas POLIGON 1 lāzertaga centros: Rīgā, Kurzemes prospektā 3D; Siguldā, Miera ielā 15.
Komandu pieteikšana
Komanda tiek uzskatīta par pieteiktu turnīram, kad tā sacensību organizatoram ir nosūtījusi pieteikuma formu ar komandas dalībnieku sarakstu un komandas nosaukumu uz e-pastu (turnirs@poligon-1.lv) vai informējuši organizātorus telefoniski - 20207293. Komandu pieteikšanās turnīram tiek pārtraukta 2 dienas pirms turnīra. Turnīra dienā komandu kapteiņiem ir jāapstiprina komandu sastāvs reģistrācijā. Komandām vecuma grupās 9-10 gadi, 13 – 15 gadi un 11-12 gadi turnīram piesakās pilngadīgs pārstāvis, kurš uzņemas atbildību par komandas pārstāvjiem, uzrādot savu kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi.
16+ komandu kapteiņi piesakot savu komandu, uzrāda savu kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi.

Participants: POLIGON #1, Wild Hogs 3, Black Cats, WILD HOGS, WILD HOGS 2, Veselīgs Jaunietis, POLIGON #1 juniori, Tigers Drive, The Honey Badgers, PLĀNS B

Vecuma grupa - 16+
Date Results
02.07.2017 00:00 :
Team W L P
0 POLIGON #1 0 0 0
0 Bezdarbnieki 0 0 0